CENTRUM LECZENIA RAKA PROSTATY

Przyczyny raka prostaty/nowotwór gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego jest nowotworem wykrywanym w ostatnich dekadach u coraz większej liczby mężczyzn. Szacuje się, że w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat jego wykrywalność wzrosła czterokrotnie. Zjawisko to w dużej mierze związane jest ze wzrostem świadomości zdrowotnej mężczyzn i stanowi efekt wdrażania w wielu krajach programów wczesnego wykrywania raka prostaty. Nowotwór ten najczęściej powstaje z komórek gruczołowych (tzw. gruczolakorak) i w znakomitej części przypadków związany jest z przerostem gruczołu dość powszechnie występującym u starszych mężczyzn. Rak stercza należy do nowotworów o stosunkowo łagodnym przebiegu – rozwija się bardzo powoli i relatywnie późno dając przerzuty lub wykazując cechy naciekania tkanek otaczających. Niestety, w Polsce nadal zbyt często rozpoznaje się ten nowotwór w stadiach zaawansowanych, o dużo gorszym rokowaniu, podczas gdy np.: w USA liczba rozpoznawanych każdego roku przypadków jest kilkakrotnie większa od liczby zgonów, co oznacza, że większość pacjentów nie umiera z jego powodu.

Rak gruczołu krokowego jest bezpośrednio związany z wiekiem i pojawia się najczęściej u pacjentów powyżej 60 roku życia (średni wiek chorych przekracza 70 lat). Jest to prawdopodobnie związane z procesami starzenia, niedoskonałej naprawy uszkodzonych komórek i zmian w gospodarce hormonalnej. Bardzo często te czynniki powodują powstanie łagodnego przerostu prostaty (BPH – benign prostatic hyperplasia), który po pewnym czasie może prowadzić do rozwoju nowotworu złośliwego. U młodszych mężczyzn rak stercza wykrywany jest zdecydowanie rzadziej (pacjenci poniżej 40 roku życia stanowią znikomy odsetek), jednak rozpoznany przebiega u nich bardziej złośliwie i ma gorsze rokowanie.

Innym czynnikiem wpływającym na zachorowanie jest predyspozycja genetyczna. Jak pokazują badania, mężczyźni, których bliscy krewni chorowali na raka prostaty mają kilkakrotnie większe ryzyko zachorowania niż inni. Niektóre źródła odnajdują również związek pomiędzy nowotworem piersi u kobiet, a zwiększoną częstością występowania raka gruczołu krokowego u ich krewnych pierwszego stopnia (synowie, ojcowie).

Na zwiększenie ryzyka zachorowania na ten nowotwór mają też wpływ styl życia (nadwaga, ograniczona aktywność fizyczna, palenie) i czynniki środowiskowe. Okazuje się, że u mężczyzn spożywających duże ilości tłuszczy nasyconych i czerwonego mięsa ryzyko raka prostaty jest znacznie większe. Według badań epidemiologicznych protekcyjne działanie mogą mieć za to dieta bogata w antyoksydanty oraz witaminy obecne w wielu warzywach i owocach (zwłaszcza pomidory i ich przetwory), a także zmniejszenie spożycia alkoholu oraz żywności przetworzonej, zawierającej konserwanty i sztuczne barwniki. Istotne jest również ograniczenie spożycia produktów zawierających tłuszcze nasycone i wprowadzenie w zamian do jadłospisu kwasów tłuszczowych nienasyconych (obecnych np.: w olejach roślinnych i mięsie rybim).

Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*

Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych osobowych w bazie danych HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty, Praktyka Lekarska Dr n. med Marek Filipek z siedzibą w Milanówku przy ul. Krasińskiego 51 oraz na przetwarzanie ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi, również w podmiotach współpracujących: Applied Medical Sciences s.a. oraz Medicover Sp. z o. o ,teraz i w przyszłości (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.